• are-u-ok

Refleksyjnie #76"Oto co sugerują wyniki nowoczesnych badań klinicznych, dwa i pół tysiąca lat praktyki kontemplacyjnej, niedawne odkrycia z dziedziny nauki o układzie nerwowym oraz moje własne doświadczenia. Uważność jest formą aktywności mentalnej, która przysposabia umysł do samoświadomości oraz zwrócenia uwagi na swoje intencje. Zdaniem naukowców uważność wymaga spojrzenia na chwilę obecną bez uprzedzeń i niereaktywnie. W ten sposób uczymy się samoobserwacji. Osoby praktykujące uważność mogą opisać słowami swoje wewnętrzne morze. Uważam, że jądrem tego procesu jest forma wewnętrznego „dostrojenia” do siebie, dzięki której ludzie stają się „najlepszymi przyjaciółmi siebie”. Podobnie jak poczucie łączności z dziećmi stymuluje tworzenie zdrowego, bezpiecznego przywiązania, tak samo dostrojenie się do siebie samego pomaga stworzyć podwaliny odporności i elastyczności."


Daniel J. Siegiel, Psychowzroczność