O terapii

Relacja terapeutyczna to partnerstwo, w którym Klient, z pomocą terapeuty wyjaśnia problemy i odkrywa potencjalne możliwości, jest najlepszym sędzią swoich zainteresowań, pragnień i potrzeb, podczas gdy terapeuta oferuje szkolenie, doświadczenie i narzędzia, które w tym procesie pomagają. Ostateczna odpowiedzialność za wszelkie zmiany spoczywa na kliencie. Klient ma prawo odrzucić każdą technikę lub procedurę.

Sesje

Rozumiem, że moja relacja z tym terapeutą ma charakter zawodowy, podlega obowiązującym wytycznym etycznym i zawodowym, oraz że niniejsza umowa będzie ograniczona do sesji terapeutycznych.

Opłaty 

  • Terapia indywidualna Skype -              £60 / 90 min

  • Terapia małżeńska / par Skype -         £60/ 90 min  (jest płatna gotówką na koniec każdej sesji lub przelewem bankowym).

  • Terapia indywidualna Skype -  £40/ 60 min   (wpłata 24 godziny przed sesją przelewem)

 

Zasady anulowania sesji           

Anulowanie sesji następuje poprzez poinformowanie terapeuty via email / wiadomość sms / rozmowę telefoniczna co najmniej 24 godziny przed umówioną sesją. Jeżeli Klient nie postąpi w ten sposób, zostanie obciążony pełną kwotą za opuszczoną sesję.  

Kontakt

Głównym sposobem kontaktu z terapeutą jest: 

 Żadne z powyższych sposobów kontaktu nie jest uważany za narzędzie terapeutyczne i jako taki nie obejmuje wymiany informacji poufnych i omawiania spraw osobistych, chyba że zarówno terapeuta, jak i klient zdecydują inaczej. Skype jest oferowany Klientom online, jako główny sposób kontaktu z terapeutą. Telefon komórkowy terapeuty służy wyłącznie do kontaktu w nagłych wypadkach.

Poufność

Wszystkie informacje dotyczące leczenia są ściśle poufne, a dokumenty sesyjne klientów są przechowywane w bezpiecznym miejscu. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo lub, gdy Klientowi grozi bezpośrednie / wysoce prawdopodobne niebezpieczeństwo wyrządzenia krzywdy sobie lub innym, zasada poufności zostanie zniesiona. W takim przypadku Polski Psychoterapeuta Bristol – Are u ok? może ujawnić poufne informacje odpowiedniej osobie / organowi w celu ochrony życia / zdrowia klienta i / lub innych osób.

Miałem / miałam okazję zapoznać się z niniejszym formularzem sesji, zadać wszelkie pytania i zgadzam się ze wszystkimi postanowieniami zawartymi powyżej.