• are-u-ok

Refleksyjnie #74


„Prawdziwe beznadziejne ofiary chorób psychicznych można znaleźć wśród tych, którzy wydają się najbardziej normalni. Wiele z nich jest normalnych, ponieważ są tak dobrze przystosowani do naszego trybu życia, ponieważ ich ludzki głos został wyciszony na tak wczesnym etapie ich życia, że nawet nie walczą, nie cierpią ani nie rozwijają objawów, jak to robią neurotycy. Są normalne, ale nie w tak zwanym absolutnym znaczeniu tego słowa; są normalne tylko w stosunku do głęboko nienormalnego społeczeństwa. Ich doskonałe przystosowanie się do tego nienormalnego społeczeństwa jest miarą ich choroby psychicznej."

Aldous Huxley - Nowy wspaniały świat