• are-u-ok

Refleksyjnie #69


"...wychowywani bez czułości przejawiają później "kompulsywną samowystarczalność, której towarzyszy obronne przedstawianie siebie jako wartościowego i niepodatnego na zranienie"".