• are-u-ok

Więzi w toksycznym systemie rodzinnym (i nie tylko rodzinnym) a proces uwalniania. Co oznaczają, jak

Bez względu na to, w jakim jesteś systemie: rodzinnym czy zawodowym, grupy rówieśniczej, a może po prostu w grupie skoncentrowanej na jakimś temacie, kulcie, celu, to jeśli są one toksyczne (czyli ich działanie opiera się na bezwzględnym przymusie, hierarchii, zaawansowanej kontroli jednostek, wyzysku, podtrzymywaniu lęku i bolesnych karach) – ich mechanizm funkcjonowania jest taki sam.