• are-u-ok

Typy osobowości: flegmatyk, choleryk, sangwinik i melancholik

Hipokrates wyróżnił 4 typy osobowości: spokojnego flegmatyka, porywczego choleryka, towarzyskiego sangwinika i refleksyjnego melancholika. Ten podział został potwierdzony przez współczesną badaczkę psychologii Florence Littauer.