• are-u-ok

TRAUMA W PTSD- ROZMOWA Z MAŁGORZATĄ ZALEWSKĄ.


Co to jest trauma i co odróżnia ją od zwykłych codziennych zawodów, przykrości? Czy każde negatywne doświadczenie słusznie określamy mianem traumy/zdarzenia traumatycznego?