• are-u-ok

TRAUMĘ DZIEDZICZYMY PRZEZ WIELE POKOLEŃ. CO WIE EPIGENETYKA?

Po przodkach dziedziczymy nie tylko geny, ale też - "pozagenowo" - pamięć o lęku, skłonność do zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych; trauma rodziców wpływa na dzieci i kolejne pokolenia - mówili w piątek naukowcy na odbywającej się w Katowicach konferencji.