• are-u-ok

Osobowość zależna u kobiety - objawy i zagrożenia

Szczęście uzależnia od silnego mężczyzny u swojego boku. Panicznie boi się porzucenia, każde napięcie w związku powoduje u niej lęk. Trudno jej stworzyć szczęśliwą relację. Niska samoocena i problemy z asertywnością powodują życiową bierność. Poważniejszymi skutkami tego zaburzenia są depresje, lęki, fobie. Osobowość zależną diagnozuje się u kobiet znacznie częściej niż u mężczyzn.


Człowiek, który ma zaburzoną osobowość, przejawia stały wzorzec zachowania w zmieniających się sytuacjach. Charakteryzuje się sztywnymi stylami myślenia lub przeżywania. Wzorce takich zachowań trwają przez długi czas. Utrudnia to relacje z innymi, funkcjonowanie społeczne lub zawodowe. Bywa przyczyną lęków, depresji, nerwic. Niemożności radzenia sobie w życiu. Nie jest to choroba psychiczna tylko stan psychospołeczny. Leczenie osobowości zależnej polega na psychoterapii, często długiej i trudnej.


Osobowość zależna u kobiety może się przejawiać w następujący sposób:

 • Uważa się za bezradną i bezbronną. Dąży do tego, by związać się z mężczyzną silniejszym. Tylko wtedy ma poczucie, że jest bezpieczna, bo ktoś zapewnia jej środki konieczne do przetrwania i szczęścia.

 • W mężczyźnie widzi swojego opiekuna, ale najczęściej ta wizja jest mocno wyidealizowana.

 • Partnerka z osobowością zależną może funkcjonować w miarę dobrze dopóki silny partner jest osiągalny i dostępny.

 • W porzuceniu lub odrzuceniu widzi główne zagrożenie. Twierdzi: „Jak zostanę, sama - umrę”, „Jeśli nie będę kochana - będę nieszczęśliwa”. Pochłania ją ten lęk.

 • Ma przekonania w rodzaju: „Nie obrażaj opiekuna”, „Trzymaj się blisko”, „Podporządkuj się i usługuj mu”, „Pielęgnuj związek, to najważniejsze”.

 • Główną emocją jest niepokój związany z utrzymaniem związku. Jakiekolwiek napięcia w nim powodują nasilone lęki. Czuje rozpacz, bezradność w reakcji na dezaprobatę lub dystans w związku. Gdy potrzeby zależne są zaspokajane odczuwa zadowolenie a nawet euforię.

 • Związkowi z opiekunem poświęca inne relacje, np. z dziećmi, z przyjaciółmi.

 • Poświęca prawdę na rzecz zaspokajania potrzeby. Nie sprzeciwi się partnerowi, nie skrytykuje jego opinii czy zachowania.

 • Jest zazdrosna i podejrzliwa.

 • W swojej niezależności widzi niebezpieczeństwo.

 • Jeśli opiekun odchodzi, może popaść w depresję.

 • Kiedy związek się rozpadnie, szuka następnego jako kolejnego źródła wsparcia.

 • Zazwyczaj podporządkowuje się innym, nie tylko w związku, także w miejscu pracy czy innych grupach. Jest gotowa na wiele, by zyskać sympatię innych. W tym celu gotowa jest robić rzeczy nieprzyjemne.

 • Jest towarzyska, lubi być wśród ludzi.

 • Gdy jest sama, odczuwa niepokój z powodu wyolbrzymionych obaw, że nie da sobie rady.

 • Postrzega się jako osobę niekompetentną w wielu dziedzinach życia.

 • Lekceważy własne zdolności i mocne strony.

 • Czuje się dyskomfortowo, gdy ma wyrazić sprzeciw wobec innych. Ma problem z asertywnością.

 • Brak jej pewności siebie, motywacji do samodzielnego działania.

 • Jest samokrytyczna.

 • Boi się osądzenia.

 • Potrzebuje stałego dopływu wsparcia. Ma trudności z podejmowaniem decyzji bez zasięgania rad. Łatwo zgadza się na sugestie innych osób.

 • Bierna, uległa, potulna.

 • Powierza innym odpowiedzialność za swoje życie lub pewne jego obszary. Ma niskie poczucie własnej odpowiedzialności.

 • Często gra szczęśliwą i zadowoloną.

Osobowość zależna - zagrożenia:

 • silne predyspozycje do depresji,

 • zaburzenia lękowe i fobie,

 • napady paniki,

 • choroby somatyczne,

 • braki w umiejętnościach społecznych,

 • niepodejmowanie życiowych wyzwań, również zawodowych,

 • niemożność rozwiązywania problemów, unikanie konfrontacji z nimi,

 • nieumiejętność tworzenia trwałych, szczęśliwych związków,

 • znacznie obniżona samoocena.


https://zwierciadlo.pl/psychologia/55490,1,osobowosc-zalezna-u-kobiety---objawy-i-zagrozenia.read