• are-u-ok

OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA

Osobowość narcystyczna powoduje, że osoba taka ma poczucie własnej wyższości, czyli jest wielkościowa, demonstruje zachowania mające na celu zwrócenie uwagi otoczenia osiąganymi sukcesami, ale w przypadku braku zainteresowania czy uznania ze strony otoczenia bardzo boleśnie to przeżywa, traktując ten fakt jak własną, wyolbrzymioną porażkę. Zwraca wtedy uwagę na drobne błędy innych, nie dostrzegając swoich.