• are-u-ok

Kiedy styl przetrwania staje się stylem działania?

Dla każdego człowieka zaspokojenie kluczowych potrzeb w dzieciństwie ma bardzo istotny wpływ na sposób działania w życiu dorosłym.

Style przetrwania to sposoby, które będąc dziećmi zaczynamy stosować w celu utrzymania więzi z rodzicami. Dzieci zauważają, co rodzice w nich akceptują, ą co odrzucają. Zaczynają więc podświadomie zachowywać się tak, aby zapewnić sobie miłość i akceptację rodziców, a także żeby zachować więź z opiekunami. Te sposoby działania z jednej strony zapewniają nam poczucie relacji z rodzicem, z drugiej strony w życie dorosłe wchodzimy pozbawieni tej części siebie, która była nieakceptowana przez rodziców.