• are-u-ok

Jak się przygotować do terapii małżeńskiej?

Terapia małżeńska jest dużym przeżyciem emocjonalnym dla obojga partnerów. Jest to proces wymagający czasu, energii oraz często pieniędzy, ponieważ trudno o terapię małżeńską w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego przed rozpoczęciem wspólnej psychoterapii warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Jak przygotować się na pierwsze spotkanie z terapeutą?


Czas poświęcony na terapię małżeńską

Terapia małżeńska wymaga uczestniczenia w regularnych spotkaniach ze specjalistą, jednak to nie jedyny czas, który trzeba poświęcić na pracę dla relacji. Równie istotną kwestią są przerwy między sesjami, ponieważ to wtedy dzieją się najważniejsze wydarzenia decydujące o dalszym wspólnym życiu partnerów. Dlatego ważne jest, aby móc na czas terapii ograniczyć niektóre obowiązki, jeżeli pochłaniają one zbyt dużą część Twojego wolnego czasu. By zaistniała zmiana w utartych schematach, potrzebna jest na to przestrzeń.

Otwartość na negocjacje

Udając się na psychoterapię, należy zdawać sobie sprawę z tego, że podstawą zdrowej relacji jest kompromis. Otwartość na wspólne szukanie rozwiązania problemów oraz rozmowy o emocjach dobrze rokują dla przyszłości związku. W przeciwnym razie terapia będzie wydłużać się i w pierwszej fazie skupiać przede wszystkim na nauce wspólnej, konstruktywnej rozmowy. Jeżeli wcześniej odsuniemy swoją dumę na bok, rezultaty spotkań z psychologiem mogą przyjść znacznie szybciej.

Gotowość na zmiany

Celem terapii jest poprawa relacji między małżonkami lub zmiana niektórych nawyków bądź zachowań, które okazują się toksyczne lub wręcz niszczące dla związku. Celem może być także pomoc w przeprowadzeniu rozstania. Dlatego przed rozpoczęciem regularnych spotkań ze specjalistą zastanów się, czy wewnętrznie jesteś gotów na zmiany, które mogą okazać się konieczne dla kontynuowania małżeństwa. Zażegnanie pewnych konfliktów może wymagać znaczących przeobrażeń w Twoim życiu, dlatego ważne jest, aby być otwartym na te metamorfozy.

Odpowiedzialność za zaistniałą sytuację

Spotkanie z terapeutą daje szansę spojrzeć na daną sytuację z zupełnie innej perspektywy. Niejednokrotnie okazuję się, że jesteś częściowo odpowiedzialny za konflikt lub niektóre problemy zaistniałe z Twojej winy. Dla wielu osób tego typu wiadomości mogą być dużym przeżyciem emocjonalnym.

Czy to może pomóc?

Zastanawiając się nad zasadnością terapii małżeńskiej, wiele osób rozpatruje tę kwestię w kategoriach szans na uratowanie związku. Jednak psychoterapia to przede wszystkim rozmowa, która ma uświadomić nam podłoże problemów oraz pomóc nam się z nimi uporać. Specjalista nie będzie wyręczał nas w podejmowaniu życiowych decyzji. Psychoterapia małżeńska również nie odpowie na pytanie, kto ma rację, ponieważ nie w tym tkwi jej sens. Pomoc psychologa pozwala przede wszystkim podjąć świadomą decyzję zgodną z własnymi odczuciami. Bez wewnętrznej zgody na uczestniczenie w terapii prawdopodobnie nie przyniesie ona pozytywnych rezultatów, co nie oznacza, że podejmują ją wyłącznie osoby wolne od wątpliwości. Wątpliwości mają prawo się pojawić – najważniejsze to mówić o nich podczas spotkań z psychoterapeutą.Artykuł powstał we współpracy z Pracownią Terapii Uważna z Poznania – po więcej informacji na temat terapii małżeńskich zapraszamy tutaj: Terapia małżeńska Poznań


https://naszglospoznanski.pl/jak-sie-przygotowac-do-terapii-malzenskiej/