• are-u-ok

CHOROBY PSYCHOSOMATYCZNE - KIEDY CIAŁO NIE RADZI SOBIE Z EMOCJAMI.

W swoich artykułach często używam terminu choroby psychosomatyczne jako efekt wpływu psychiki na ciało. Ale co dokładnie one oznaczają? Pod tajemniczą nazwą chorób psychosomatycznych kryją się wszystkie choroby, w powstawaniu których biorą udział czynniki psychologiczne (głównie emocjonalne). Najczęściej są one wynikiem niewyrażonych, tłumionych lub przeżywanych wielokrotnie emocji takich jak: złość, lęk, frustracja i smutek. Zaburzenia psychosomatyczne dotyczą przede wszystkim kobiet, a cechami, które sprzyjają podatności na nie, są: perfekcjonizm, wrażliwość i wysoka inteligencja. Na ich powstawanie mają wpływ takie czynniki, jak: typ osobowości, środowisko rodzinne czy stres (sytuacja życiowa, konflikty wewnętrzne i inne).